Fil dr. Andreas Viberg

Arbetar som forskare i laborativ arkeologi vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Är specialiserad på användandet av geofysiska prospekteringsmetoder inom arkeologi. Disputerade vid Stockholms Universitet 2012 på avhandlingen Remnant Echoes of the Past. Archaeological geophysical prospection in Sweden. Avhandlingen behandlar utvecklingen och användandet av de geofysiska prospekteringsmetoderna inom svensk arkeologi och inkluderar geofysiska mätningar av ett antal arkeologiska lokaler i Sverige. Dessa lokaler har en geografisk spridning från Kalfjället i norr till Öland och Gotland i söder samt en kronologisk spridning från Neolitikum till Medeltid. Andreas bedriver för närvarande forskning om Öland och dess borgar från Romersk järnålder, Folkvandringstid och Medeltid.

Georadarmätningar i Texas 2011 (Foto S. Williams)