Vy över sjön Luspasjaure, Lappland. (Foto A. Viberg 2008)

Geofysiska mätningar på Kalfjället

Inom ramen för det internationella polaråret 2007-2008 (IPY), och projektet Arktiska Sverige, genomfördes, under Augusti månad 2008, geofysiska mätningar och arkeologiska utgrävningar vid den högt belägna boplatsen RAÄ 1372:1 i Lappland. Syftet med undersökningarna var att använda geofysiska undersökningsmetoder för att lokalisera spår efter mänsklig bosättning. De geofysiska mätningarna, som presenteras i en artikeln i tidskriften Journal of Archaeological Science (se länk nedan), lokaliserade med framgång bl.a. resterna av en avfallshög. Efterföljande utgrävningar i området verifierade tolkningen av de geofysiska data och lokaliserade material som senare kunde datera aktiviteterna på platsen.

En film från undersökningarna, som tidigare sänts i SVTs program Vetenskapslandet, finns tillgänglig via Stockholms Universitets hemsida.