Georadarundersökning i Broby, Täby.

Arkeologisk geofysisk prospektering i Sverige

Trots att användandet av geofysiska prospekteringsmetoder, för att lokalisera t.ex. järnmalm, har en lång och framgångsrik historia i Sverige så har användandet av geofysiska metoder för att lokalisera arkeologi varit mycket begränsat i jämförelse med många andra länder. I en artikel, publicerad i tidskriften Archaeological Prospection, undersöks möjliga orsaker till detta underutnyttjande. Artikeln innehåller information om den första användningen av olika geofysiska prospekteringsmetoder, som t.ex. metalldetektor, elektrisk resistivitet, magnetometer, georadar, seismik och en rad andra elektromagnetiska metoder, och tittar även närmre på den intensiva prospekteringsverksamhet som bedrivits vid två välkända arkeologiska lokaler; Birka i Uppland och Uppåkra i Skåne. Läs artikeln via länk nedan.