Första mätdagen


Idag har mätningarna i Ölands borgar påbörjats och dagen har spenderats vid Gråborg där vi prospekterat en yta som är belägen utanför borgens nordvästra port. Ytan är speciellt intressant eftersom den ligger mycket centralt placerad mellan Gråborg, Borgs by och S:t Knuts kapell och bör därför vara mycket spännande ur ett arkeologiskt perspektiv. Dagen började med ganska ruggigt väder och det regnade av och till fram till lunch. Radarutrustningen klarade vädret bättre än operatörerna! Till radarutrustningen har vi kopplat in en RTK-GPS som kontinuerligt positionerar de mätvärden som vi samlar in.

Georadarmätningar vid Gråborg (Foto: A, Viberg 2014)

Efter lunch blev vädret bättre och när ytan utanför borgen var avklarad flyttade vi fokus till Gråborgs insida.  Här hann vi undersöka borgens nordligaste delar innan vi var tvungna att bryta för dagen.

MIRA-systemet mäter i Gråborgs norra del (Foto: A, Viberg 2014)

Utöver georadarmätningarna har vi även haft möjlighet att testa ett bilburet laserskanningssystem som, utöver själva skanningen, även samlar in mycket högupplösta fotografier i 360° runt omkring bilen. Alla mätningarna positioneras med GNSS och tröghetsdata. Resultatet blir ett mycket viktigt komplement till de georadarmätningar som genomförs då strukturer ovanför marken kan sammanfogas med de strukturer som påträffas i marken och bidra till att en mer komplett bild av borgen kan skapas.

Bilburet laserskanningssystem genomför mätningar i Gråborg (Foto: A, Viberg 2014).

Kvällen spenderas med att påbörja databearbetningen av såväl radarmätningar som skanningar och fotograferingar. Planen för morgondagen är att fortsätta mätningarna på borgens insida Fortsättning följer…