Mätdag 2 och 3

Nu har mätningarna kommit igång på allvar och måndagen spenderades, likt söndagen, i Gråborg. Dagen bjöd på kalasväder och vi hann prospektera borgens mittdelar samt borgens södra del. Förutom lite kontaktproblem för GPS:en nära muren vid borgens kant så flöt mätningarna på fint och vi kunde vid 19-tiden köra tillbaka instrumentet till bilen och avsluta mätningarna för dagen.

Under tisdagen flyttades mätningarna till Vedby borg, som är den nordligast belägna fornborgen på Öland. Vi vet idag mycket lite om vilka aktiviteter som pågått i Vedby borg och förhoppningsvis kan radarmätningarna vara till hjälp med att t.ex. avgöra om borgen har några bevarade husgrunder under markytan. Kanske finns det, tack vare ett intensivt brukande av jorden, inga välbevarade lämningar kvar under markytan alls! Den som mäter får se!

Vedby borg (Foto: A, Viberg 2014)

Undersökningarna vid borgen inleddes med en dokumentation av det som fanns synligt ovan mark. Här användes det bilburna laserskanningssystem som tidigare testats vid Gråborg. Dagens skanningar tog inte mer än 10 minuter! Efter att dokumentationen av strukturerna ovan mark avslutats påbörjades sökandet efter bevarade strukturer under markytan. De geofysiska mätningarna flöt på fint och under dagen fick vi även besök från SVT och Smålandsnytt som filmade ett kortare inslag om borgundersökningarna som skulle sändas i morgon onsdag (14 maj).

MIRA-mätningar vid Vedby borg (Foto: C, Gustafsson 2014)

Efter en intensiv dag kunde vi slutföra mätningarna vid borgen och morgondagen kommer att spenderas vid Löts borg. Mer information om mätningarna vid Löt kommer inom kort!

Tack och godkväll!