Löt in a day with the radar array

Borg nummer tre i ordningen var Löts borg på Nordöstra Öland. Borgen kallas även "Trindborgen" och har en inneryta på ca 20 000m2. Av dessa är det endast 3m2 som varit föremål för arkeologiska utgrävningar tidigare. Den allra största delen av borgen verkar vara kraftigt påverkad av jordbruksaktivitet och det är därför ytterst osäkert om det finns några bevarade strukturer under marken. En liten del av borgen verkar inte vara uppodlad och det var även här som utgrävningarna tidigare utförts.

Georadar i Löts borg (Foto: C, Gustafsson 2014)

Mätningarna i borgen pågick från morgonen ända till 19-tiden på kvällen. Det berodde, förutom att det rör sig om en stor borg, på att ytan på insidan borgen dessutom är mycket ojämn vilket saktade ned undersökningshastigheten väsentligt. Förutom ojämnheterna så var även många områden nära borgens murar bevuxna med både mindre och större buskar. Det innebar att framkomligheten med radarsystemet bitvis var mycket utmanande.

Radar i Löt (Foto: A, Viberg 2014)

Förhoppningen med undersökningarna är att försöka avgöra om något faktiskt finns bevarat under marken eller om alla äldre strukturer försvunnit när borgen odlats under tidigare perioder. Databearbetningen och tolkningen av data kommer att genomföras så fort fältmätningarna är avslutade. När dessa moment är avklarade kommer resultaten att presenteras i en rad artiklar. Håll utkik på sidan för mer information.