Smålandsnytt filmar vid Vedby borg

Nu finns inslaget som SVT filmade från mätningarna vid Vedby borg tillgängligt online. I inslaget ser vi hur datainsamling med radarsystemet går till. Christer Gustafsson från Malå Geoscience berättar även lite om hur undersökningarna går till och jag bistår med en kort kommentar om Ölands borgar i allmänhet och Vedby borg i synnerhet. Utöver georadarmätningarna visas även några bilder från 360-fotograferingen av Gråborg!

Mer resultat från denna dokumentation kommer läggas ut på sidan så fort de är färdiga.