Magnetometerundersökningar på Gotland (Foto: N.B. Gustafsson 2010)

Magnetometermätningar på Gotland

Med hjälp av en magnetometer har flera platser på Gotland undersökts i syfte att lokalisera spår efter begravda strukturer som kan knytas till Vikingatida metallhantverksaktiviteter. De geofysiska undersökningarna visar inte bara på att metoden är mycket lämplig på Gotland utan även på dess lämplighet för att detektera Gotländsk järnåldersbebyggelse samt forntida hägnadssystem i sten.

Resultaten, som finns publicerade i en artikel i tidskriften Archaeological Prospection, finns att ladda ner via länken nedan.