Uppsatser

Viberg, A. 2004. En Fornborg tar ner skylten: om Bromstens hägnadsanläggning i Spånga socken under yngre bronsålder & förromersk järnålder. B-uppsats i Arkeologi. Stockholms Universitet. Stockholm.

Runqvist, C. & Viberg, A. 2006. Mellan röjningssten och stengrund : en inventering och analys av landskapet kring Hällsås, Lyrestads socken i Västergötland. Uppsats, Fortsättningskurs i kulturgeografi, Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2007. Framtidens forntid. Geofysisk och geokemisk prospektering av järnåldersgården RAÄ 108, Fresta sn, Uppland. CD-uppsats från Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.


 

Konferensbidrag

Viberg, A., Trinks, I., Lidén, K. 2009. Archaeological prospection in the Swedish mountain tundra region., Mémoire du sol, Espace des hommes. Presses Universitaires de Rennes et ArchaeoSciences, Rennes, pp. 167-169.

Viberg, A., Trinks, I., Lidén, K. 2009. A short review of the use of geophysical prospection methods in Swedish archaeology., Mémoire du sol, Espace des hommes. Presses Universitaires de Rennes et ArchaeoSciences, Rennes, pp. 375-378.

Viberg, A. & Wikström, A. 2011. Georadarmätningar och arkeologiska undersökningar vid Sigtuna Dominikanerkonvent. Presented at the conference Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – Sweden. Uppsala.

Viberg, A., Schultzén, J., Wikström, A. 2013. GPR measurements and photogrammetry for the reconstruction of the spatial layout of the church of St. Lawrence, Sigtuna, Sweden., in: Neubauer, W., Trinks, I., Salisbury, R.B., Einwögerer, C. (Eds.), Archaeological Prospection. Proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection., Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, pp. 74-76.

Viberg, A., 2015. The Big Five. Mapping the Subsurface of Iron Age forts on the Island of Öland Sweden. Archaeologia Polona 53, 521-525.

Burks, J., Viberg, A., Bevan, B., 2015. Lightning Strikes in Archaeological Magnetometry Data. A case study from the High Banks Works Site, Ohio, USA. Archaeologia Polona 53, 256-260.

Viberg, A., Larson, M., 2015. Mobile laser scanning and 360° photography for the documentation of the Iron Age ring fort Gråborg, Öland, Sweden. Archaeologia Polona 53, 396-399.


 

Rapporter

Viberg A. 2008. Stensborg : Geofysisk och geokemisk prospektering av RAÄ 527, Grödinge socken, Södermanland Stockholm: Arkeologiska forskningslaboratoriet. p 12.

Wikström, A. & Viberg, A. 2010. Sigtuna Dominikankonvent, RAÄ 30, Up, 2009. Rapport Arkeologisk forskningsundersökning. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 45.

Viberg, A. 2010. Arkeologi på Kalfjället. Geofysisk och geokemisk prospektering av RAÄ 1372:1, Sorsele socken, Lappland. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 14. Stockholms Universitet. Stockholm.

Gustafsson, N.B. & Viberg, A. 2011. Under Plogdjup. Arkeologiska undersökningar inom fornlämning RAÄ 109, Linde sn, Gotland 2009 & 2010. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 16. Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2012. Askersund. Magnetometerprospektering av RAÄ 238, Örebro. Rapport. Arkeologiska forskningslaboratoriet. Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2012. Sandbyborg: Teknisk rapport. Magnetometerprospektering av Sandbyborg, Raä 45:1 Öland, Sverige. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 19, Stockholms Universitet, Stockholm.

Viberg, A. 2012. Riddarholmskyrkan. Teknisk rapport. Georadarmätning. Rapporter från Arkeologiska Forskningslaboratoriet 18, Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2012. Ekornavallen. Magnetometerprospektering. Uppdragsrapport nr. 188. Auxilia. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. & Hjulström, B. 2013. Georadarundersökning i Söderköping: Sjöbodar och marknadsplats vid Tvärån. Söderköping socken och kommun, Östergötland. Rapporter från Arkeologikonsult; 2013.2760. Upplands Väsby.

Viberg, A. 2013. Kvarteret Skepparen Norrköping: Teknisk rapport, Georadarmätningar. Uppdragsrapport nr. 191. Auxilia. Arkeologiska Forskningslaboratoriet. Stockholms Universitet.

Heimer, O., Svensson Hennius., Viberg, A. 2013. Kv. Skepparen. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 96, Skepparen 1-5 och Saltängen 1:12–1:15, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. SAU rapport 2013:18. Uppsala.

Viberg, A. 2013. Rinkabyholm: Teknisk rapport, Georadar- och magnetometermätningar. Uppdragsrapport nr. 192. Auxilia. Arkeologiska Forskningslaboratoriet. Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2013. Runsa: Magnetometerprospektering. Uppdragsrapport nr. 193. Auxilia. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.

Gustafsson, NB. & Viberg, A. 2014. Magnetometerutvärdering av stengrundsbebyggelse. Lyrungs 1:2 (f.d. Stånga Annex 1:1), RAÄ 48:1, Stånga sn, Gotland 2011. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 22. Stockholms Universitet, Stockholm.

Viberg, A. & Schultzén J. 2014. Geophysical prospection and 3D documentation of archaeological remains in the city of Volterra, Tuscany, Italy. Preliminary survey report. Archaeological Research Laboratory. Stockholm University. Stockholm.

Viberg, A. 2014. Kvarnbo - Saltvik - Åland: Teknisk rapport, Georadarmätningar. Uppdragsrapport 241. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.

Holmquist, L. & Viberg, A. 2015. Kungliga Vetenskapsakademiens trädgård. Förundersökning i form av genomgång av dumpmassor samt kartering av gravfältet Raä 223, Stockholms stad. Rapporter från Arkeologiska Forskningslaboratoriet 24. Stockholms Universitet, Stockholm.

Holmquist, L. & Viberg, A. 2015. Kungliga Vetenskapsakademiens trädgård. Stockholms Stad, Raä 223. Arkeologiska undersökningar 2008, Etapp 2. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 23. Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2015. Roma, Gotland: Magnetometerprospektering. Uppdragsrapport 269. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.

Rajala, U. & Viberg, A. 2015. Geophysical prospection, 3D documentation and GIS mapping of archaeological remains at Volterra in 2014 by Stockholm University. Preliminary survey report. Archaeological Research Laboratory, Stockholm University. Stockholm.

Viberg, A. 2015. Tortuna: Georadarprospektering. Uppdragsrapport 268. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2015. Vadstena kloster. Georadarprospektering i Nunneträdgården, Munkträdgården, Kyrkogården samt Munkklostret RAÄ 17:1, Vadstena sn, Östergötland. Uppdragsrapport 272. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2015. Drottningholms slott: Georadarprospektering. Uppdragsrapport 278. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2015. Söderköpings Franciskanerkonvent. Georadarprospektering. Uppdragsrapport 286. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A. 2016. Linköpings slott: Georadarprospektering vid Linköpings slott, RAÄ148:1, Linköpings sn, Östergötland. Uppdragsrapport 287. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Stockholm.

Viberg, A., 2016. Roma kungsgård och kloster. Georadarprospektering. Uppdragsrapport 292., Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet.


 

Artiklar

Kjellberg J, Linda Q, Viberg A. 2010. Dubbla vapenhus vid Tierp, Bälinge och Alunda kyrkor? : En rapport från ett forskningsprojekt. Uppland: 65-74.

Viberg A, Trinks I, Lidén K. 2011. A Review of the Use of Geophysical Archaeological Prospection in Sweden. Archaeological Prospection 18: 43-56.

Viberg, A. & Wikström, A. 2011. St. Mary's Dominican convent in Sigtuna Revisited. Geophysical and archaeological investigations at RAÄ 30 in Sigtuna. Fornvännen 106:323-333.

Gustafsson, N-B & Viberg, A. 2012. Tracing high temperature crafts. Magnetometry on the Island of Gotland, Sweden. Archaeological Prospection 19(3): 201-208.

Viberg, A., Berntsson, A., Lidén. K. 2013. Archaeological Prospection of a High Altitude Neolithic Site in the Arctic Mountain Tundra Region of Northern Sweden. Journal of Archaeological Science 40: 2579-2588.

Viberg, A. 2014. CAGS2014: the view of an online participant. ISAP News. The newsletter of the International Society for Archaeological Prospection. 38: 5.

Viberg, A, Victor, H., Fischer, S., Lidén, K., Andrén, A. 2014. The Ringfort by the Sea: Archaeological Geophysical Prospection and Excavations at Sandby borg (Öland). Archäologisches Korrespondenzblatt 44(3): 413-428.

Rundkvist, M., Viberg, A. 2015. Geophysical Investigations on the Viking Period Platform Mound at Aska in Hagebyhöga Parish, Sweden. Archaeological Prospection 22(2): 131-138.

Viberg, A., Schultzén, J., Wikström, A., 2016. Meshing around: integrating ground-penetrating radar surveys and photogrammetric documentation for the reconstruction of the spatial layout of the church of St. Lawrence, Sigtuna, Sweden. Journal of Archaeological Science: Reports 8, 295-302.