Georadarmätningar söder om Mariakyrkan i Sigtuna (Foto: J. Schultzén 2009)

Georadarmätningar avslöjar Sigtuna Dominikanerkonvents planlösning

En georadarundersökning och arkeologisk utgrävning av Sigtuna Dominikanerkonvent (Raä 30) resulterade i ny information rörande konventets planlösning samt dess bevarandegrad. Området har, fram till idag, varit föremål för relativt få arkeologiska undersökningar och utgrävningar. Det är nu över 30 år sedan de senaste undersökningarna genomfördes på platsen.

Georadarresultaten påvisar tydliga grundmurar tillhörandes konventets olika byggnader. Förutom dessa strukturer påträffades även en tidigare bebyggelsefas samt ett tidigare okänt lavatorium som ansluter till den södra klosterlängan. Tolkningarna av georadardata bekräftades vid en arkeologisk utgrävning som genomfördes i September 2009. Resultaten som presenterats i en artikel i tidskriften Fornvännen innehåller även ett tolkningsförslag på vad som pågått i de olika konventsbyggnaderna genom jämförelser med andra Nordiska Dominikanerkonvent.